,

کوچک کردن سینه آقایان-ژنیکوماستی

ژنیکوماستی (بزرگ شدن سینه‌های مردان) : برهم خوردن تعادل هورمونهای مردانه و زنانه (آندوژنها و استروژن) زمینه‌ساز ایجاد ژنیکوماستی می‌باشد. علت این عدم تعادل می‌تواند علل فیزیولوژیک مثل بلوغ و یا کهولت سن بوده و یا در زمینه استفاده از برخی داروها همانند …
,

پروتز سینه

جراحي سينه خانم ها - جراحی بزرگ کردن سینه‌ها : آمار حاکی از آن است که بیش از سه میلیون زن در 35 سال اخیر تحت عمل جراحی پروتز سینه قرار گرفته‌اند و سالیانه دهها هزار نفر در سراسر دنیا بخصوص در امریکا و اروپا تحت این عمل جراحی قرار می‌گیرند. این جراحی موجب …