جراحی شکم

جراحی کوچک کردن شکم

جراحی شکم (ابدومینوپلاستی) : جراحی شکم همان ابدومینوپلاستی و یا تامی تاک ،برداشتن پوست اضافی و چربی زیر شکم از طریق جراحی و همراه با محکم کردن عضلات شکم می‌باشد. نتیجه این جراحی داشتن شکمی صاف ، محکم و فرم گرفته است. انجام این جراحی به طور دقیق و…

بالاکشیدن سینه

ماستوپکسی (بالاکشیدن و فیکس کردن سینه‌ها) : بافت سینه به دلیل شلی پوست، افزایش سن و شیردهی دچار درجاتی از افتادگی می‌گردد. هدف از این جراحی بالاکشیدن ، فیکس سینه‌ها و بهبود شکل و قوام آنها می‌باشد. در موارد خفیف با برش دور هاله سینه، این اف…