مراقبت های بعد از ابدومینوپلاستی
,

مراقبت های بعد از ابدومینوپلاستی

دوران نقاهت و مراقبت های بعد از ابدومینوپلاستی برای هر بیمار به نحو متفاوتی است. اگر قصد دارید که جراحی ابدومینوپلاستی را انجام دهید حتما این نکته را مدنظر داشته باشید که نیاز به مراقبت های خاصی برای بعد از جراحی است. ریکاوری به سن بیمار، س…