با توجه به ملاحظات شرعی و قانونی و حفظ حریم بیماران گرامی و به خصوص جراحی در بانوان عزیز بسیاری از نمونه‌های جراحی قبل و بعد از عمل ، در جراحی های مختلف که توسط دکتر آریانا در حدود دوازده سال گذشته در ایران انجام گرفته است به صورت فایل های private ( محرمانه) و بدون امکان شناسایی بیمار آماده گردیده و پس از مشخص شدن دقیق عمل جراحی که باید در مراجعه حضوری انجام پذیرد، حین مشاوره در مطب توسط دکتر آریانا مورد بررسی قرار گرفته و نمونه کارها به بیمار نشان داده می شود تا از روند درمان بطور کامل مطلع گردند. همچنین می توانید برای مشاهده برخی نمونه کارها به آدرس اینستاگرام دکتر مهدی آریانا مراجعه کنید.