عکس‌های قبل و بعد از جراحی بلفاروپلاستی(جراحی پلک)

 

بعد جراحی پلکقبل جراحی پلک

 

بعد جراحی پلک۲قبل جراحی پلک۲