عکس‌های قبل و بعد از جراحی شکم(ابدومینوپلاستی)

 

قبل و بعد از ابدومینوپلاستی

 

قبل و بعد از ابدومینوپلاستی2

 

قبل و بعد از ابدومینوپلاستی3

 

قبل و بعد از ابدومینوپلاستی4